Produkter fra Tailor Store, som er mærket med "organic cotton" eller er produceret i henhold til GOTS-certificeringen, indeholder altid mindst 95% økologisk bomuld.

Den økologiske dyrkning er i modsætning til den konventionelle bomuldsdyrkning fri for en intensiv vanding med kemikalier. På nuværende tidspunkt står den økologiske bomuld for en forsvindende lille del, mindre end 1%, af den samlede produktion på verdensplan. Økologisk dyrkning kan beskrives som dyrkning uden kemiske pesticider og uden fabriksgødning

Dette indebærer, at den økologiske bonde sætter det naturlige kredsløb i centrum. Det sker bl.a. gennem:

  • Dyrkninger med naturressourcer, så der gøres mindst mulig skade på miljøet
  • Bevaring af jordens frugtbarhed på lang sigt
  • Den størst mulige genanvendelse af jorden

Dyrkningen skal være baseret på lokale og genanvendelige ressourcer. Rent praktisk indebærer dette bl.a., at bonden dyrker jorden med såkaldte roterende vækster, i stedet for kun at dyrke eksempelvis bomuld. Man dyrker således også andre afgrøder. Majs kan dyrkes mellem bomuldsafgrøderne og tilmed mellem bomuldsrækkerne. På denne måde bevarer jorden sin frugtbarhed og kan beskyttes mod insektangreb. Tilskud i form af gødning sker med organisk gødning fra eksempelvis køer og høns.

Den insektbekæmpelse, som trods alt er nødvendig, sker med biologiske og manuelle metoder. En metode, som anvendes, er insektfælder. Økologisk dyrkning kræver sædvanligvis en større arbejdsindsats og kan give et noget mindre afkast, men flere og flere bønder synes, at arbejdet betaler sig takket være de lavere omkostninger til kemikalier samt en højere pris på produkterne. Desuden slipper man for håndteringen af giftige bekæmpelsesmidler.

Den økologiske bomuld adskiller sig fra den giftige konventionelle bomuld på mange måder. Forskellen ses allerede på fiberstadiet. For at få tildelt en økologisk mærkning kræver det, at hele produktionsskæden sker ifølge fastlagte kriterier, både gældende for miljøet og det sociale ansvar.

Hvordan bidrager din beslutning om at købe produkter, som er fremstillet af økologisk bomuld, til bedre miljøforhold og sundhed?

  • Du bidrager til et friskere miljø samt en holdbar udvikling i de lande, hvor bomulden dyrkes, og tøjet produceres
  • Du bidrager til en bedre sundhed for de medarbejdere, som arbejder i tekstilproduktionen
  • Du bidrager til en forbedring af det globale miljø

Tailor Store International (pvt) Ltd. producerer vores tøj og er datterselskab til Tailor Store Sweden AB. Virksomheden har fra juni 2010 været certificeret i henhold til GOTS af Control Unions Certifications med adressen P.O. Box 161, 8000 AD Zwolle, Netherland. Licensnummeret er CU 814918.

Produkter fra Tailor Store, som er mærket med "organic cotton" eller er produceret i henhold til GOTS-certificeringen indeholder altid mindst 95% økologisk bomuld.

Du kan downloade vores GOTS-certificering som en PDF-fil.

GOTS - Global Origanic Tekstile Standards

GOTS (Global Organic Textile Standards) er en international standard for fremstilling af tekstiler bestående af økologisk dyrkede fibre, og standarden omfatter både et økologisk og socialt ansvar. Standarden kontrolleres ved en uafhængig certificering af hele produktionskæden, lige fra bomuldsavleren til tøjproducenten.

Meningen med standarden er at definere de verdensomfattende krav, som skal garantere, at

  • en tekstilvare er fremstillet af økologiske plantefibre fra høst af råvaren og videre gennem produktionsprocessen
  • at producenterne respekterer såvel miljøkrav som det sociale ansvar og arbejdsforhold
  • at informationen gennem eksempelvis mærkning til slutkunden er troværdig og korrekt

Dermed er det lettere for forbrugeren at vælge tekstilprodukter, hvor man har taget dels et ansvar for miljø og dels et socialt ansvar i hele produktionsprocessen.

Mere detaljeret information om Global Organic Textile Standards kan findes på den officielle hjemmeside:

www.global-standard.org